Contact us for the best properties, online and off-market +33770186203 or use our Property Buying Guide.

Zes stappen naar een hypotheek voor uw droomhuis in Frankrijk

Als u buiten Frankrijk woont maar geïnteresseerd bent in het kopen van een Frans onroerend goed, kan het vinden van een bankpartner voor uw hypothecaire lening erg moeilijk en een hindernisbaan zijn. Om het proces te vergemakkelijken, helpen we u met onze partner: een ervaren Franse makelaar in leningen en verzekeringen. Zij kunnen u helpen bij het vinden van een lening bij een Franse bank en beschrijven de mogelijkheden op basis van uw persoonlijke en financiële situatie.

De volledige tijdlijn en het volledige proces van een leningaanvraag in Frankrijk duurt ongeveer vier maanden. Voordat u op bezoek gaat, is het goed om te weten dat u op de hoogte bent van het budget dat u bij de bank kunt besteden. En misschien heeft u renovatiewerkzaamheden nodig in Frankrijk; dit kunt u optellen bij het totaalbedrag dat u wilt lenen. In alle gevallen geldt dat u maximaal 70% kunt lenen.

Zes stappen naar een hypothecaire lening voor uw droomhuis in Frankrijk

 

1-Voorafgaande goedkeuring (“Avis favorable” genoemd)

Elke bank heeft een specifieke beoordeling van kredietaanvragen voor buitenlandse klanten. Voorstellen kunnen verschillen naargelang leeftijd, persoonlijke situatie, nationaliteit, woonland, type woning gekocht in Frankrijk, de gevraagde unieke bijdrage. Alvorens een lening aan te vragen, is het essentieel om onze partner te vragen de voorwaarden te analyseren om voor te stellen (looptijd, rentevoet, minimumbijdrage).

 

2-Analyse van uw persoonlijke en officiële documenten

Zodra u een woning heeft gevonden met behulp van onze koopgids voor onroerend goed in de Franse Rivièra, zal onze partner u vragen om documenten te verzamelen die uw situatie bevestigen. De lijst wordt aan u gecommuniceerd en de vereiste documenten zullen als gescande pdf teruggestuurd moeten worden. Na analyse van het papierwerk neemt de makelaar contact op met de bank, die de leningsvoorwaarden zal bevestigen (“principeakkoord” genoemd).

 

3-Zekerheid en lening verzekering

In geval van wanbetaling zal de bank zekerheid voor de lening vragen. De bank zal ook een leningverzekering nodig hebben om medische problemen te dekken, waaronder het overlijden van de kredietnemers. Een medische vragenlijst moet online worden ingevuld en soms kan de bank om aanvullende medische onderzoeken vragen. Wanneer de zekerheids- en verzekeringsovereenkomst is gevalideerd, wordt de lening goedgekeurd.

 

4-Openen van een rekening

Het is noodzakelijk om een ​​bankrekening te openen bij de bank die de lening heeft geaccepteerd. Vanaf deze bankrekening wordt de maandelijkse betaling gedaan. Ook vraagt ​​de bank om een ​​spaaroverboeking en wordt het bedrag bepaald op basis van uw lenersprofiel. Vaak vraagt ​​de bank een voorschot van 6 maanden.

5-Leen contract

Het leencontract wordt naar u en uw notaris gestuurd. Na de ontvangst moet u 11 dagen wachten voordat u de voorgestelde hypotheek accepteert. Onze brokerpartner regelt de vrijgave van de gelden tussen de bank en de notaris. Een notaris in Frankrijk is vergelijkbaar met een vastgoedadvocaat in de VS. Wanneer u gebruik maakt van het team van Living on the Côte d’Azur, laten we u kennismaken met ons notarisnetwerk. De notaris spreekt Engels en wordt betaald door de notaris van de verkoper. Alleen als u nieuwbouw in Frankrijk wilt kopen vanuit het buitenland, is het logischer om de notaris van de projectontwikkelaar in te schakelen.

6-Notariële akte

Zodra de definitieve ondertekeningsdatum door de notaris is vastgesteld, moet u de laatste voorbereidingen treffen. Zorg ervoor dat u alle gegevens van de water- en elektriciteitsmeters heeft en dat u zich als nieuwe eigenaar registreert bij de verschillende leveranciers. De eenvoudigste manier is om de lopende rekeningen van de vorige eigenaar over te nemen.

Vergeet niet een opstalverzekering af te sluiten om de woning te beschermen tegen schade en verlies. De ingangsdatum moet vóór of op de dag van de ondertekening van de verkoopakte liggen. Indien u niet verzekerd bent, kan de Franse notaris de transactie weigeren! Neem contact met ons op voor een Engels sprekende Allianz verzekeringsmakelaar.

Als u dit allemaal op orde heeft, kunt u ofwel naar Frankrijk reizen om de definitieve verkoopakte in het kantoor van uw Franse notaris in te vullen. U kunt er ook voor kiezen om een ​​volmacht te ondertekenen zodat uw Franse notaris voor u kan tekenen. Lees meer over het proces voor het kopen van Frans onroerend goed. Met de experts en diensten van Living on the Côte d’Azur geniet u binnenkort van uw droomhuis in Zuid Frankrijk!

Vooraf een Zuid Frankrijk hypotheek aanvragen

Typische Franse hypothecaire termen

Alle contracten zijn volgens de wet in de Franse taal, maar de notaris regelt een vertaler (op uw kosten) om ervoor te zorgen dat u de verkoopakte en de details van de aankoop van onroerend goed begrijpt. Hier is een lijst met typisch Franse contractwoorden en hun vertaling.

Avis prevorable = Pre-goedkeuring

De bank bevestigt dat ze geïnteresseerd is in het verstrekken van de lening voordat ze alle persoonlijke documenten analyseert. Deze stap is de eerste indicator van de haalbaarheid van een lening in Frankrijk.

Pret of hypothéque = Lening voor een huis

Amortisation = Delen van de maandelijkse betaling

Dit stemt overeen met de terugbetaling van het geleende kapitaal (of het geleende bedrag).

Pret ammortisable = lening met vaste vooruitbetaling

Het bedrag, de looptijd en de periodieke aflossingen (aflossing kapitaal en rente) worden bij de oprichting bepaald volgens een schema. De terugbetalingen kunnen vast of variabel zijn, afhankelijk van de gekozen lening- en bankmogelijkheden.

Accord de principe = Basis eerste overeenkomst

Na analyse van de documenten van de leners bevestigt de bank haar leningsvoorwaarden en doet een voorstel.

Paiement differenté = Uitgestelde terugbetaling

Uitgestelde terugbetaling (« différé »): periode waarin de kredietnemer geen kapitaal terugbetaalt. De lener betaalt alleen de rente over de lening. Ook tijdens de uitgestelde aflossingsperiode worden verzekeringskosten geïnd.

Organisme de caution = financiele zekerheid

Een toezegging van een financieel organisme om de lener te vervangen als de lener zijn schuld niet betaalt.

Indemnité de remboursement anticipé = vergoeding van verwachte terugbetaling

In het geval van terugbetaling van de lening op een geanticipeerde manier, kan de bank de betaling van boetes of compensatie voor vervroegde terugbetaling eisen; de wet heeft deze praktijk echter strikt omkaderd (maximaal 3% van het uitstaande kapitaal zonder een semester rente te overschrijden op de datum van terugbetaling).

Tableau d’amortissement = Afschrijvingstabel

Een tabel met het door de kredietnemer verschuldigde bedrag op elke datum van de lening met een gedetailleerde uitsplitsing van de terugbetaling over het kapitaal, de rente, de verzekeringskosten en het uitstaande kapitaal na elke betaling.

Taux d’intérêt = Rentevoet

Het percentage waarmee de inkomsten van de bank op een aan de lener uitgeleend geldbedrag wordt berekend. De rente wordt uitgedrukt per jaar.

Taux fixe = Vast rentetarief

Een tarief dat ongewijzigd blijft gedurende de looptijd van de lening.

Taux variabele /révisable = Variabele/reviseerbare tarief

De rentevoeten van een lening waarvan de variatie gekoppeld is aan de evolutie van een of meer referentie-indexen. Het variabele/herzienbare tarief is zeer zeldzaam voor niet-ingezeten kredietnemers.

Taux Annualisé Effectif Global of TEG / TAEG = Totale kosten van een lening

Het tarief omvat derentes en de totale kosten verbonden aan de toekenning van een krediet (bank- en makelaarskosten, verzekeringskosten, borgstelling of hypotheek…). Het meet de totale kosten van de lening. Het mag nooit hoger zijn dan de door Banque de France vastgestelde driemaandelijkse woekerrente.

 

Met speciale dank aan Eloïse.